Zakończyliśmy Projekt z języka angielskiego:)


Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przebieg kursu: „Język angielski przepustką do lepszego jutra. Projekt dla osób w wieku 50+” współfinansowanego ze środków EFS:

koordynatorom, pracownikom  biurowym, lektorom, służbom marketingowym i technicznym oraz wszystkim firmom współdziałającym przy realizacji a także pracownikom Urzędu nadzorującego jego prawidłowość.

Uczestnikom projektu gratulujemy wytrwałości oraz doskonałych wyników:

„….stopień realizacji wskaźnika:119,49%...”