Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 34

Kursanci

częstotliwość zajęć

długość zajęć

miesięczna rata (semestr jesienny)

miesięczna rata (kurs roczny)

klasy I-III

2 x w tygodniu

45 min

123 zł/mc (36 spotkań)

120 zł/mc ( 70 spotkań)

klasy IV-V

2 x w tygodniu

60 min

144 zł/mc (36 spotkań)

140 zł/mc ( 70 spotkań)

klasy VI

2 x w tygodniu

60 min

144 zł/mc (36 spotkań)

140 zł/mc (70 spotkań)

klasy I-IV

1 x w tygodniu

60 min

75 zł/mc (18 spotkań)

70 zł/mc (35 spotkań)