Zajęcia w SP nr 34

Dodatkowe lekcje języka po południu w Szkole Podstawowej nr 34 dla wygody rodziców i bezpieczeństwa uczniów.
 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie uruchamiamy w godzinach popołudniowych lekcje języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego na miejscu przy ul. Gałczyńskiego 8.

Cena już od 60 zł za miesiąc nauki!

Uczniów klas młodszych uczymy autorskim mix-em metody Krainy Baśni i DIRECT.
Kursanci z klas starszych uczą się autorskim mix-em metody DIRECT w korelacji z programem nauczania w szkole.

Nad całokształtem procesu dydaktycznego czuwa Metodyk, a nad postępami grupy wyznaczony jeden lektor.

Rodzicom i opiekunom zapewniamy nadzór poprzez indywidualny kod dostępu do platformy internetowej. Ułatwia to monitorowanie frekwencji, postępów w nauce oraz bezpośredni kontakt z ALTA LINGUISTIC.
 
Uczniom proponujemy również korzystanie z Biblioteki, uczestniczenie w Akademii Filmowej oraz wiele innych atrakcji.
 
Po prostu warto :-)