Aleksandra Hordyńska

Hi,
My name is Alex. Apart from teaching, my greatest passion is travel - in my free time I try to see as much of the world as I can. I've lived in both Kyoto and London, so at Alta Linguistic I teach Japanese and English. I believe, that the best way to learn a language is to actively use it in a conversation. I hope I'll see you in the classroom! 
Hej,
Nazywam się Aleksandra. Oprócz nauczania moją pasją są podróże, w czasie wolnym zwiedzam tyle świata ile się da. Na stałe mieszkałam w Kioto i Londynie, dlatego w Alta Linguistic uczę japońskiego i angielskiego. Wierzę, że niezależnie od wieku, najlepszym sposobem na naukę języka jest czynne używanie go w rozmowie. Mam nadzieję, że zobaczymy się na zajęciach!