Wakacje 2015

                
Z a j ę c i a    2   r a z y   w  t y g o d n i u :
  • poniedziałki i środy po 2 lekcje 45-minutowe
ilość lekcji w semestrze jesiennym: 64
cena za semestr: 1080 zł    (lub 4 raty po 270 zł)

ilość lekcji w semestrze wiosennym: 82
cena za semestr: 1370 zł    (lub 5 rat po 274 zł)
cena za rok po uwzględnieniu rabatu:  2278 zł
  • wtorki i czwartki po 2 lekcje 45-minutowe
ilość lekcji w semestrze jesiennym: 62
cena za semestr: 1048 zł   ( lub 4 raty po 262 zł)

ilość lekcji w semestrze wiosennym: 82
cena za semestr: 1370 zł    (lub 5 rat po 274 zł)
cena za rok po uwzględnieniu rabatu:  2248 zł

Z a j ę c i a   1  r a z   w   t y g o d n i u :
  • piątki po 3 lekcje 45-minutowe
ilość lekcji w semestrze jesiennym: 48
cena za semestr: 804 zł     (lub 4 raty po 201 zł)
ilość lekcji w semestrze wiosennym: 54
cena za semestr: 900 zł      (lub 5 rat po 180 zł)
cena za rok po uwzględnieniu rabatu:  1584 zł

  • soboty po 3 lekcje 45-minutowe
ilość lekcji w semestrze jesiennym: 45
cena za semestr: 752 zł       (lub 4 raty po 188 zł)
ilość lekcji w semestrze wiosennym: 54
cena za semestr: 900 zł      (lub 5 rat po 180 zł)
cena za rok po uwzględnieniu rabatu:  1536 zł           
Przy jednorazowej wpłacie za semestr  5% rabatu.
Przy jednorazowej wpłacie za cały rok  7% rabatu.
Rabaty udzielane są osobom, które zapiszą się do 30 września 2013 roku. 
KURS MATURALNY
Osobom przystępującym do matury w maju 2014r. proponujemy kurs przygotowujący do egzaminu
z j.angielskiego (niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Kurs obejmuje:
- powtórzenie  i utrwalenie materiału leksykalno-gramatycznego;
- zaznajomienie ze strukturą i wymogami egzaminu maturalnego;
- zapoznanie z typami zadań i technikami egzaminacyjnymi;
- symulację egzaminów;
- pracę z arkuszami egzaminacyjnymi
Termin zajęć:
- 2 semestry nauki (październik-kwiecień)- 90h lekcyjnych
- spotkania 2x w tygodniu po 2 lekcje 45-minutowe
- spotkania w piątki o godz. 17:00-18:35 i soboty o godz. 11:00-12:35
Liczba osób w grupie: 6-8
Cena za kurs:   1350 zł         (lub 4 raty po  337,5 zł)
Przy jednorazowej wpłacie za cały rok  7% rabatu.

KURS INDYWIDUALNY

Kurs indywidualny może się odbywać w dogodnych dla Państwa terminach.

Koszt kursu:

lekcja 60-minutowa- 85zł

lekcja 45-minutowa- 70zł

 

 

Osobom, które zapiszą się na krs do 28.stycznia 2014 roku przysługuje dodatkowe 5% rabatu.