MAŁA ALTA

 

angielski  francuski niemiecki 
dla dzieci od 2 roku życia


Świat baśniowy, który aranżujemy na zajęciach, jest znany i przyjazny maluchom.

Najmłodsi poznają język angielsk i niemiecki poprzez zabawę w Krainie Baśni wraz ze Złotowłosą, Piernikowym Ludzikiem, Małym Misiem czy Królewną Śnieżką i innymi pacynkami. Pantomima, wierszyki, piosenki i zabawy ruchowe, a także prace plastyczne wkomponowane w treść bajek zawierają szczegółowo zaplanowane słownictwo.

 

  A N G I E L S K I

Podstawowe informacje o kursie:

 • Od pierwszych zajęć mówimy tylko po angielsku.
 • Dwie lekcje 30-minutowe w tygodniu w grupie 8-rga dzieci,
 • Zapisy oraz informacje pod numerami telefonów +48 600 652 526+48 600 652 526, +48 71 339 77 15+48 71 339 77 15 lub adresem e-mail office@altaling.eu oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Przykładowy rozkład zajęć w roku szkolnym 2015/2016

lekcje 2 * w tygodniu w godzinach dopołudniowych (poniedziałki i środy),   łącznie 74 spotkania

 • grupy: MICE, MONKEYS, BUMBLEBEES  
 • lekcje 2 * w tygodniu w godzinach popołudniowych (poniedziałki i środy),   łącznie 74 spotkania

 • grupy:  FROGS, TURTLES, BUTTERFLIES, TIGERS, WOLVES

lekcje 1 * w tygodniu (w soboty), łącznie 37 spotkań

 • grupy: TIGERS, WOLVES

 

Pomoce dydaktyczne MAŁEJ ALTY

tworzą jeden spójny system optymalnie wspierający dzieci w akwizycji kolejnego języka.

 • 4 książeczki zawierają łącznie 12 bajek i baśni dla kolejnych 4 poziomów zaawansowania. Każda bajka wprowadza słownictwo ogólne oraz niezbędne podstawy języka obcego - począwszy od kolorów, liczb, części ciała, nazw owoców i warzyw, zwierząt, nastrojów dzieci a także słownictwo związane z rodziną, domem, czynnościami codziennymi, ubiorem, posiłkami, zabawkami itd. Każde słówko jest wprowadzone za pomocą obrazu i wykorzystane w wierszykach, piosenkach i zabawach ruchowych. Dziecko niepostrzeżenie wprowadzane jest w tajniki gramatyki - uczone powoli i skutecznie poprawności językowej. Stosowana jest technika spiralna w nauczaniu - wszystkie nowe elementy są powtarzane w następnych częściach, dopóki nie zastaną w pamięci trwałej dziecka.

  Książki zawierają ręcznie malowane ilustracje wprowadzające piękno baśniowej atmosfery.

   

 • Płyty CD zawierają materiał leksykalny, wierszyki, piosenki i treści bajek, które mogą być wykorzystane w domu czy podczas podróży do powtórek oraz wspólnej zabawy w rodzinie

 • System kart prezentujących słownictwo (flashcards) używany jest w czasie zajęć w Szkole. Każda z kilkuset ilustracji, została wykonana ręcznie przez artystę plastyka.

 • Książeczki przeznaczone dla rodziców zawierają materiały do pracy w domu oraz informacje na temat rozwoju dziecka.

Informacje dla rodziców

Dziecko do 6 roku życia jest ewolucyjnie uwarunkowane do nauki języka. Mózg dziecka nie jest podzielony na dwie półkule i cały chłonie wiedzę, jego ucho jest bardziej wrażliwe na większą ilość fal dźwiękowych niż ucho dorosłego, a organa mowy są plastyczne i jeszcze niedostosowane do rodzimej mowy.

Bajki i baśnie towarzyszą kulturze ludzkiej od 2000 r. p.n.e. Były popularne już w kulturze babilońskiej, sumeryjskiej i w starożytnym Egipcie. Bajki poruszają głębokie struktury mózgu i uruchamiają procesy indukcyjne. Takie nauczanie nie jest oparte na prostym powtarzaniu słówek i wyrażeń, ale dogłębnie wpływa na procesy myślowe ucząc leksyki, odpowiednich konstrukcji, rozumienia długich tekstów wyłącznie w obcym języku, intonacji i prawidłowej wymowy.

Odpowiednia konstrukcja programu zapewnia harmonijne wykorzystanie potencjału dziecka i siły edukacyjnej bajek i baśni.

Sukces Krainy Baśni to dynamiczny rozwój zaangażowanych dzieci i rodziców zadowolonych z ich postępów.

             N I E M I E C K I

 

Podstawowe informacje o kursie:

 • Od pierwszych zajęć mówimy tylko po niemiecku
 • Dwie lekcje 30-minutowe w tygodniu w grupie 8-rga dzieci ( zajęcia we wtorki i czwartki),
 • Zapisy oraz informacje pod numerami telefonów +48 600 652 526, +48 71 339 77 15 lub adresem e-mail office@altaling.eu oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Przykładowy rozkład zajęć w roku szkolnym 2015/2016

lekcje 2 * w tygodniu w godzinach popołudniowych (wtorki i czwartki),   łącznie 74 spotkania

 

grupy: MAUSCHIEN, IGEL, FROSCHIEN, AFFEN, TIGER

 

Pomoce dydaktyczne MAŁEJ ALTY

Pomoce dydaktyczne tworzą jeden spójny system optymalnie wspierający dzieci w akwizycji kolejnego języka.

 • 4 książeczki zawierają łącznie 12 bajek i baśni dla kolejnych 4 poziomów zaawansowania. Każda bajka wprowadza słownictwo ogólne oraz niezbędne podstawy języka obcego - począwszy od kolorów, liczb, części ciała, nazw owoców i warzyw, zwierząt, nastrojów dzieci a także słownictwo związane z rodziną, domem, czynnościami codziennymi, ubiorem, posiłkami, zabawkami itd. Każde słówko jest wprowadzone za pomocą obrazu i wykorzystane w wierszykach, piosenkach i zabawach ruchowych. Dziecko niepostrzeżenie wprowadzane jest w tajniki gramatyki - uczone powoli i skutecznie poprawności językowej. Stosowana jest technika spiralna w nauczaniu - wszystkie nowe elementy są powtarzane w następnych częściach, dopóki nie zastaną w pamięci trwałej dziecka.

  Książki zawierają ręcznie malowane ilustracje wprowadzające piękno baśniowej atmosfery.

 • Płyty CD zawierają materiał leksykalny, wierszyki, piosenki i treści bajek, które mogą być wykorzystane w domu czy podczas podróży do powtórek oraz wspólnej zabawy w rodzinie

 • System kart prezentujących słownictwo (flashcards) używany jest w czasie zajęć w Szkole. Każda z kilkuset ilustracji, została wykonana ręcznie przez artystę plastyka.

 • Książeczki przeznaczone dla rodziców zawierają materiały do pracy w domu oraz informacje na temat rozwoju dziecka.

Informacje dla rodziców

Dziecko do 6 roku życia jest ewolucyjnie uwarunkowane do nauki języka. Mózg dziecka nie jest podzielony na dwie półkule i cały chłonie wiedzę, jego ucho jest bardziej wrażliwe na większą ilość fal dźwiękowych niż ucho dorosłego, a organa mowy są plastyczne i jeszcze niedostosowane do rodzimej mowy.

Bajki i baśnie towarzyszą kulturze ludzkiej od 2000 r. p.n.e. Były popularne już w kulturze babilońskiej, sumeryjskiej i w starożytnym Egipcie. Bajki poruszają głębokie struktury mózgu i uruchamiają procesy indukcyjne. Takie nauczanie nie jest oparte na prostym powtarzaniu słówek i wyrażeń, ale dogłębnie wpływa na procesy myślowe ucząc leksyki, odpowiednich konstrukcji, rozumienia długich tekstów wyłącznie w obcym języku, intonacji i prawidłowej wymowy.

Odpowiednia konstrukcja programu zapewnia harmonijne wykorzystanie potencjału dziecka i siły edukacyjnej bajek i baśni.

Sukces Krainy Baśni to dynamiczny rozwój zaangażowanych dzieci i rodziców zadowolonych z ich postępów.

    F R A N C U S K I

mgr Agnieszka Glinicka

 

Podstawowe informacje o kursie:

 • Od pierwszych zajęć mówimy tylko po francusku
 • Dwie lekcje 30-minutowe w tygodniu w grupie 8-rga dzieci  ( Zajęcia we wtorki i czwartki)
 • Zapisy oraz informacje pod numerami telefonów +48 600 652 526, +48 71 339 77 15 lub adresem e-mail office@altaling.eu oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Przykładowy rozkład zajęć w roku szkolnym 2015/2016

lekcje 2 * w tygodniu w godzinach dopołudniowych (wtorki i czwartki),   łącznie 74 spotkania

grupy: SOURIS, MOUTON, LOUPS