Zdaj egzamin TELC !!!

Wśród naszych lektorów mamy egzaminatorów TELC

z języka  r o s yj s k i e g o  na poziomach A1, A2, B1, B2,

z języka  a n g i e l s k i e g o   na poziomach A2, B1,

Dzięki temu  mamy możliwość, nie tylko przygotowania do tego prestiżowego egzaminu, ale również  przeprowadzenia go w Alta Linguistic.

 

Zapraszamy do zmierzenia się ze swoimi umiejętnościami!