Poznaj świat przez języki.

Szkoła Języków Obcych ALTA LINGUISTIC zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskiej kampanii promującej naukę języków obcych

                                                                        „ J ę z y k   t o   p o d s t a w a .  U c z   s i ę   j ę z y k ó w ”.

W ramach kampanii trwa konkurs "Poznaj świat przez języki".


Szczegóły dostępne są pod adresem: http://poznaj-swiat-przez-jezyki.pl/index.php/uczniowie


Z życzeniami miłej zabawy i sukcesów.


Zespół ALTA LINGUISTIC