Dla Młodzieży Szkolnej


Tygodniowe zajęcia od 9:30 do 12:40.

w 8-osobowej grupie

334 zł/tydzień

 

 

* możliwość wykupienia obiadów w cenie 20 zł./dz.